Odabrane rezervacije

Napomena : Ovaj  ovaj text je dio rekapitulacije izabran iz  webinara koji se je održal 18.2.2019 godine a cijeli text možete pročitati na safe.zone stranici   pod šesterokutom  Webinari.

                                                                                                   

Nakon prijavljivanja obavezno provjerite u cijelosti TwnklShop poslovni model u 11 koraka.

Ukratko:
Predložite svoje omiljene proizvode u području popisa želja TwnklShop (https: // twnkls hop.wazzub.com) - prvo pročitajte pravila.

Pozovite prijatelje i druge da glasaju za proizvod. Kada dostigne 100 glasova i kada bude odobren, tada će biti naveden na web stranici TwnklShop.
Prijavite se u TwnklShop i napravite rezervaciju.

Kada se Pametni ugovor aktivira, plaćate sve naknade, poreze i dostavu koje su potrebne, a zatim ćete primiti proizvod.

Molimo vas da obratite pažnju na to da rezervacije trebate izvršiti brzo na željenim proizvodima, budući da će biti dostupan samo ograničeni broj svakog proizvoda.

Rezervacije se dodaju po našem vremenu između 21-23 h 

Kada izvršite rezervaciju, imate 3 opcije Pametnog ugovora koji se možete odabrati (za svaki proizvod TSHC cijene će biti različite, gore navedeni primjer je za iPhone XS)

Provizije i bonusi neće se distribuirati sve dok se pametni ugovor ne aktivira i ako se proizvod službeno ne kupi.

TwnklShop jamči da će se prodavati samo originalni i autentični proizvodi. Proizvodi će se distribuirati od stvarnog dobavljaća na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini ovisno o dostupnosti proizvoda i lokaciji.

                                                            

Odlična značajka na TwnklShop  na  web stranici je TwnklShop kalkulator. Kada popunite tražene 4 informacije, prikazat će se razlika u cijeni  trenutna vrijednost proizvoda.

Informacije koje treba ispuniti:

1. Koliko ste platili po YEM (u dolarima)

2. Koliko ste platili za TSHC (u YEM)

3. Koliko ste platili za rezervaciju (u TSHC-u)

4. Trenutna neto vrijednost proizvoda (bez PDV-a) (u dolarima)

 

Tada ćete vidjeti kao rezultat:

- Cijena u dolarima za rezervaciju

- Vaša razlika u cijeni prema trenutnoj vrijednosti proizvod

Cate je dala primjer iPhonea kako bi pokazala koliko je moćna valuta Rainbow i njihovi subcoini i koliko vrijednosti možete vidjeti kroz kupovinu proizvoda u TwnklShop.

Prvi primjer...  ovdje možete  koristi trenutnu vrijednost YEM-a (0,01 cent $), najkraći Pametni ugovor.

(8 mjeseci košta 360 TSHC), a možete vidjeti u nastavku, to zapravo  košta samo 360 dolara  za vašu rezervaciju, što je razlika u cijeni od 76% u usporedbi u 1.500 dolara za iPhone.

                                                                                              

 U drugom primjeru koristite  trenutačnu vrijednost YEM-a(0,01 cent u dolarima), najdulju opciju pametnog ugovora (16 mjeseci košta 90 TSHC-a), a možete vidjeti u nastavku, da zapravo košta samo 90 dolara  za vašu rezervaciju, što je razlika u cijeni od 94% u usporedbi s 1.500 dolara vrijednosti iPhone-a.

                                         

Idite i provjerite sami, uključite se za ono što ste i platili za YEM, TSHC i vašu rezervaciju, i pogledajte kakvu razliku u vrijednosti proizvoda vidite.

Kada posjetite stranicu proizvoda u TwnklShopu vidjet ćete stranicu poput ove:

                                                       

Cate je podijelio više informacija o statusima proizvoda koje ćete vidjeti:

- Zeleno znači DOSTUPNO

- Žuto znači u VELIKA POTRAŽNJA i uskoro će se zatvoriti

- Crveno znači ZATVORENO

Jedan proizvod će biti dodan po danu i kako biste bili sigurni da nećete propustiti informacije, samo provjerite najave objavljene na popisu proizvoda na popisu TwnklShop Wishlist za ažuriranja

Cate podsjeća svakoga da ne napravi rezervaciju bez novca za bilo kakve povezane pristojbe, otpremu i porez.