Lokalna poslovna zvijezda

Što lokalna poslovna zvijezda znači za lokalna poduzeća?

  • Lokalne tvrtke mogu besplatno dodati popise proizvoda Rainbow Currency u Local Business Star (nadogradnje su dostupne)
  • Na taj način njihove ponude mogu biti odmah vidljive vlasnicima YEM-a.
  • Popisi lokalnih poslovnih zvijezda tehnički su optimizirani za SEO i marketing sadržaja i objavljeni na kanalima društvenih medija.

Zamislite sljedeće:

  • Preko milijun aktivnih članova vidi vaše ponude;
  • Njihova kupovna moć bila je u posljednja 24 sata (pogledajte Twnklchain.com , statistiku uživo).
  • Kliknite pod transactions te ćete vidjeti mnoge transvere koji se vrše putem MoneyPona
  • Samo će 1% biti zainteresirano za vaše proizvode / usluge i kupiti ih u sljedeće 3 godine.
  • Svoje ponude prikazujete na localbusinesstar.com besplatno ( dostupne su nadogradnje za distribuciju i isticanje , kao i profesionalna SEO optimizacija).
  • Na primjer, svojim kupcima dajete 15% povrata novca u YEM-u po otkupnoj cijeni.